Home Водни ресурси Водното огледало на Кърджали

Водното огледало на Кърджали

Съоръжението представлява изкуствен канал по река Арда в частта, преминаваща през града. Започва след стената на язовир Кърджали и завършва преди Ардинския мост. Водата в канала е дом на различни водолюбиви птици, а непосредствено до него гнезди чаплова колония. Около огледалото има изградени вело и пешеходни алеи, паркове и зони за отдих, точки за наблюдение на чаплите и др.

Остави коментар

Коментари

SIMILAR ARTICLES