Home Защитени местности Защитена местност „Средна Арда“ и долината на река Перперешка

Защитена местност „Средна Арда“ и долината на река Перперешка

Природните територии на северния бряг на язовир Студен кладенец приютяват ендемични растения като родопската горска майка, скалния лопен и родопският силивряк, още черни щъркели и пеперуди и интересни птици като пъстрия скален дрозд и скалния орел. „Средна Арда“ е скалиста местност с пещери и най-голямата прилепна колония в Източни Родопи, наброяваща 5-8 хиляди индивида. Заедно с долината на река Перперешка, където се наблюдават земноводни и влечуги, се образува приятен еднодневен маршрут, изпълнен с прекрасни гледки и богато биоразнообразие.

Остави коментар

Коментари

SIMILAR ARTICLES