Туристически продукти и маршрути

Всеки от трите туристически продукта в Източният свят на Родопа планина съдържа разнообразни маршрути (изброени долу), чрез които да се докоснете до магията на свещената планина. Маршрутите комбинират различни забележителности и активности и от тях могат да се възползват както семейства с деца и млади компании, така и възрастни хора, и ученици и студенти.