Home Водни ресурси Река Върбица

Река Върбица

0 1510

Най-големият приток на река Арда е Върбица, която извира от Добри връх в Родопите на 1346 м надм.вис. Върбица е невероятно красива река, но и страховита в периоди на валежи и пълноводие. Водите на река Върбица са прихванати в два язовира – язовир Златоград и хвостохранилище „Ерма река“. Върбица е дълга 98 км с три най-големи притока – Неделинска, Кушленска и Доленска река.

В началото Върбица тече на изток, при с. Крилатица в община Кирково рязко завива на север и течче на север до вливането си в река Арда при с. Островица (или нулата на язовир “Студен кладенец”). На много места има долинни уширения, пясъчни брегове и цели островчета, подходящи за плажуване. По долното течение на Върбица гнездят редки и изключително интересни птици, реката е пълна с риба, по бреговете се срещат редки видове костенурки и гущери, поради което тазчи част на Върбица е обявена за орнитологично важно място.

Върбица е една от най-страховитите реки в Източните Родопи, печално известна с внезапното си прииждане през декември 1990 г по време на преминаването на два танка с войници. Нивото на водната стихия е 7 метра, а скоростта, с която се движи – 1,2 м в секунда – толкова високо и силно, че двата танка са се завъртели на 90 градуса и в резултат 10 войници са намерили смъртта си в реката. Сега на мястото е издигнат монумент

Остави коментар

Коментари

SIMILAR ARTICLES

0 2051

NO COMMENTS

Leave a Reply