0 814
Джамията в крумовградското село Чал е построена от овчарския род Коюнонлар и е най-старата датирана джамия в Източните Родопи. В близост с нея се...

0 1063
Дупченият камък е скална гробница в махала Горен Веслец на село Бенковски, община Кирково. Намира се в близост до пътя за село Мъглене, вдясно...

0 913
Църквата “Св. Иван Рилски” в Крумовград се намира на ул. ”Д.Благоев” № 11. Строена е през 1934 г. по инициатива на Гиню Кантарджиев, Русин...

0 1310
Растението е включено в Червената книга на България и в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Според преданието, когато Орфей бил...