0 1226
Останки от късноантична и средновековна крепост се намират на 20 км. западно от Кърджали. Крепостта е била разположена на живописен хълм, издигащ се между...

0 794
На около 200-300 метра под върха с крепостта Моняк са разкрити няколко скално изсечени гроба. Те са с четириъгълен план и трапецовидно напречно и...

0 1547
Източният свят на Родопа планина привлича все повече пътешественици, търсещи приключения сред добре съхранената й природа. Животинският свят и растителност в Източните Родопи се...

0 951
От южната страна на новия мост над река Арда в Кърджали, в блатистата зона до „Водното огледало“, гнезди чапловата колония на Кърджали. Това е...

0 1344
Близо до село Черничево ще намерите некропол от долмени, средновековните крепости в местностите Асара и Градището, църквата “Св.Атанасий” и средновековната църква в с.Черничево. Долмените...

0 1570
Харман Кая се намира близо до момчилградското село Биволяне. Представлява комплекс от изсечени в скалата съоръжения от мегалитната епоха - помещения, гробници, шарапани, стъпала,...

0 876
Боровец е поддържан резерват, обхващащ територии в землището на село Равен в Момчилградска община. Местността, в която е разположен, се нарича Страъмни рид. В...

0 1229
Водениците край село Егрек южно от Крумовград в Източните Родопи са построени по течението на един от притоците на река Крумовица. Пет воденици са...