Home Туристически маршрути Маршрути към „Хилядолетната история и култура на един мистичен район“ Магията на мегалитите в Родопа планина

Магията на мегалитите в Родопа планина

Източните Родопи са най-богатата на Балканския полуостров територия на мегалитни паметници от тракийската епоха. Като цяло те датират от първото хилядолетие преди Христа. Оригинални паметници на мегалитната култура са:

Долмените – скални гробници от ранно-желязната епоха ( 11 – 6 век пр. Хр.), изградени върху земята от огромни каменни блокове. В Източните Родопи те най-често са еднокамерни с отворено преддверие и малък арковиден вход.

Скални гробници, изсечени обикновено в цели култови комплекси, в които се откриват и жертвеници, олтари, стълби и други съоръжения.

Комплекси от изсечени в скалата ниши – срещат се само в Източните Родопи, предполага се, че са използвани за поставяне на дарове към Бога Слънце или урни с праха на видни тракийски владетели.

Остави коментар

Коментари