Home Природа Дивечовъден участък „Студен кладенец“

Дивечовъден участък „Студен кладенец“

0 1338

Заема площ от 5186 хектара сред изключително красив ландшафт, в района на вливането на река Нановишка в яз. Студен кладенец. Необезпокоявани от хората там обитават елени-лопатари, диви свине, сърни, кози, зайци, лисици, вълци, кеклик, яребици и др., а във водите се срещат мряна, скобар, шаран, сом и др.
ДУ „Студен кладенец се занимава с провеждане на организиран ловен туризъм и екотуризъм в извънловния сезон. В рамките на стопанството се намира скалния масив „Юмурук кая”, където гнездят белоглав, черен и египетски лешояд и скални орли, които са защитени в цяла Европа. Убежище намират 219 вида птици, от които 59 са в Червената книга на България и 69 са включени като защитени по „Натура 2000”. Стопанството разполага с малка хижа на брега на язовира и е предпочитано място за отдих, лов и риболов.

Остави коментар

Коментари

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply