Home Туристически маршрути Маршрути към „Хилядолетната история и култура на един мистичен район“

Един от най-популярните митични герои е Орфей, роден някъде в пределите на Тракия. Великолепен поет и певец, Орфей си съперничи дори с бога на музиката и песните – Аполон. Невероятният му глас омайва всички живи същества, а по време на похода на аргонавтите за златното руно заглушил опасната песен на сирените и спасил героите.

Известна е драматичната любов на поета с прекрасната Евридика. Ухапана от отровна змия, красавицата умира в деня на тяхната сватба. За да я спаси Орфей слиза в подземния свят на бог Хадес и трогва всички с тъжните си песни. В съвременната наука се смята, че героят е вдъхновител на цяла философско- религиозна система, получила името орфизъм. Приема се, че тя възниква в Тракия в края на второто хилядолетие и 9-8 век пр. Хр. По-късно се разпространява в Гърция и средиземноморския свят. Привърженици на орфизма са били много от римските императори. Това е чисто аристократична концепция, основана върху дионисиевите мистерии.

Легендите на Родопа планина са една чудна амалгама от митове и вярвания на различните народи, населявали през вековете великата планина. Тук е било царството на прочутия тракийски певец, прорицател и владетел Орфей. Всяко кътче от Източните Родопи е съхранило легенда, мит или вярване за този митичен герой. Едни от най-съдбовните световни предсказания са станали имено тук – в храма и на прочутия олтар на бог Дионис. Нерядко легендите са свързани с изобилстващите тук скални и природни феномени, със срещащи се само тук растения, с митични предания, запазили се до ден днешен и станали част от традициите и местния фолклор на родопското население.

Източните Родопи пазят пъстра палитра от природни и антропогенни ресурси, богато културно наследство и традиции, а този маршрут ви отвежда в отминали епохи и ви среща с отдавна забравени ритуали. Изходна точка за маршрута е град Кърджали, неофициално наричан столицата на Източните Родопи, разположен на двата бряга на река Арда и прегърнат от два големи язовира Студен кладенец и Кърджали. Програмата ще ви потопи в обятията на Източните Родопи, за да се насладите на величествени скални мегалити, природни забележителности и исторически места, носители на духа на хилядолетната история и мегалитна култура на този край.

Източните Родопи са най-богатата на Балканския полуостров територия на мегалитни паметници от тракийската епоха. Като цяло те датират от първото хилядолетие преди Христа. Оригинални паметници на мегалитната култура са:

Долмените – скални гробници от ранно-желязната епоха ( 11 – 6 век пр. Хр.), изградени върху земята от огромни каменни блокове. В Източните Родопи те най-често са еднокамерни с отворено преддверие и малък арковиден вход.

Скални гробници, изсечени обикновено в цели култови комплекси, в които се откриват и жертвеници, олтари, стълби и други съоръжения.

Комплекси от изсечени в скалата ниши – срещат се само в Източните Родопи, предполага се, че са използвани за поставяне на дарове към Бога Слънце или урни с праха на видни тракийски владетели.