Home Природа

Веднага след стената на язовир Студен кладенец е проломът „Шейтан дере“, известен още като Дяволският каньон. Стръмните скали, надвесили се застрашително над каньона с дълбока черна вода, се наричат Абразивни кладенци, заради начина, по който са образувани. Осеяни са с кварцови и халцедонови жили. Мястото е изключително живописно, наподобява лунен пейзаж, богато е на водолюбиви и скални птици, влечуги и насекоми и е много атрактивно за еко и фототуризъм, каякинг, пешеходни разходки и геоложки турове. В село Студен кладенец има информационен център с експозиция, посветена на биоразнообразието в региона, далекогледни тръби за наблюдение и др.

Mостът при село Поточница – река Крумовица и вливащата се в нея река Душан дере e любимо място за орнитолози и природолюбители от цяла Европа. Световнозначимо за опазване и наблюдение на черен щъркел, малък орел, египетски лешояд и голям маслинов присмехулник.

До най-южната защитена местност в България с най-южния връх Вейката се достига по екопътека от село Горно Къпиново, община Кирково. Характеризира се с удивителни панорамни гледки, богата дива природа и невероятното усещане да се разхождаш по граничната бразда, наслаждавайки се на Родопите в четирите посоки на света.

Намират се на южния бряг на язовир Студен кладенец. В рамките на участъка е и единственият резерват в Източните Родопи „Вълчи дол“, както и Бойник планина, разкриваща прекрасни гледки към язовира и околните хълмове. Извън ловния сезон (от април до септември) стопанството развива екотуризъм, предлагайки услуги за наблюдение на зубри, диви коне тарпани, благородни елени и лопатари, от укритие – лешояди, вълк и лисица, в язовира – черни щъркели, корморани и видри. Предлагат се още разходки с моторна лодка, каякинг, пешеходни и велотурове, наем на мобилни укрития, място за палатки и стаи за гости.

От южната страна на новия мост над река Арда в Кърджали, в блатистата зона до „Водното огледало“, гнезди чапловата колония на Кърджали. Това е единствената колония в България, която гнезди в рамките на населено място, затова всички природолюбители на Кърджали и Родопите си я обичат и с гордост я показват на гостите на града и планината. От април до юли тук гнездят малка бяла чапла, нощна чапла, малък воден бик и малък корморан.

Природните територии на северния бряг на язовир Студен кладенец приютяват ендемични растения като родопската горска майка, скалния лопен и родопският силивряк, още черни щъркели и пеперуди и интересни птици като пъстрия скален дрозд и скалния орел. „Средна Арда“ е скалиста местност с пещери и най-голямата прилепна колония в Източни Родопи, наброяваща 5-8 хиляди индивида. Заедно с долината на река Перперешка, където се наблюдават земноводни и влечуги, се образува приятен еднодневен маршрут, изпълнен с прекрасни гледки и богато биоразнообразие.

Източните Родопи са идеалното място за велотуризъм за всички възрасти и възможности, тъй като планината тук е с меки и заоблени хълмове, с неголяма денивелация и позволява дори и най-неопитните да се насладят на разходката на две колела. В същото време, природните гледки, които ви очакват, са истинска наслада за очите. В региона на общините Кърджали-Момчилград-Кирково-Крумовград има многобройни маркирани локални еко и велопътеки. През цялата дестинация преминава Трансродопския веломаршрут, маркиран в червено. Потърсете повече информация – карти, пътеводители и др. в инфо центровете в Кърджали и Студен кладенец.