Home Природа

0 1704

Лесопарк „Момчил юнак“ е обичана и посещавана местност. Намира се над Момчилград и открива прекрасен пейзаж към цялата околност. Има изградена инфраструктура и прекрасни условия за отдих, спорт и почивка. Наблизо е построен и параклис „Св. Дух”, около който ежегодно се провеждат общоградски събори.

0 2344

Разположено е в землището на с. Летовник, в региона на Момчилград и е единственото в област Кърджали естествено находище на водни лилии. Те цъфтят в края на юни – юли и заемат почти цялата водна повърхност на езерото. Гледката е изключително красива и впечатлява всеки. Никой не помни кога за първи път в езерото са се появили лилиите.

0 1701

Паркът се намира с. Равен, на влизане откъм Момчилград. Състои се от 21 на брой вековни дървета, представени от видовете благун и космат дъб, на възраст от 400 – 500 години. Там се намират и различни видове защитени птици, а в района на парк Кедикчал могат да се открият различни билки и редки красиви растения. Кедикчал съхранява останки от древната гора, покривала някога територията на Източните Родопи и описвана от хроникъорите като Великата българска гора.

0 1175

Заема площ от 5186 хектара сред изключително красив ландшафт, в района на вливането на река Нановишка в яз. Студен кладенец. Необезпокоявани от хората там обитават елени-лопатари, диви свине, сърни, кози, зайци, лисици, вълци, кеклик, яребици и др., а във водите се срещат мряна, скобар, шаран, сом и др.
ДУ „Студен кладенец се занимава с провеждане на организиран ловен туризъм и екотуризъм в извънловния сезон. В рамките на стопанството се намира скалния масив „Юмурук кая”, където гнездят белоглав, черен и египетски лешояд и скални орли, които са защитени в цяла Европа. Убежище намират 219 вида птици, от които 59 са в Червената книга на България и 69 са включени като защитени по „Натура 2000”. Стопанството разполага с малка хижа на брега на язовира и е предпочитано място за отдих, лов и риболов.

Река Арда е най-голямата река и пълноводна река в Родопите. Извира от Ардин връх, близо до село Арда в Западните Родопи, дълга е 272 км. Арда е десен приток на Марица – влива се в Марица на територията на Гърция. Старото име на Арда е Арпезос – това име днес носят хотел Арпезос и парк Арпезос в Кърджали.

На Арда са изградени три от най-големите язовири в България – Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград. И трите язовира са изключително живописни и привлекателни за туризъм. Около тях гнездят редица интересни и редки птици, които привличат природолюбители от цял свят да ги наблюдават, снимат и изучават. Във водите на Арда плува сладководна риба, а на няколко места по язовирите са изградени садкови стопанства.

На река Арда е изградено и водното огледало в град Кърджали, преминаващо през центъра на града, в съседство на чапловата колония, парк Арпезос и пазара на производителите.

Ежегодно през юни по река Арда се провежда регата ”Арда и нейните язовири”, при която каякари и любители на водните спортове от цяла България се събират при хижа Боровица, преминават по язовир Кърджали, след това по язовир „Студен кладенец“ и завършват на стената на язовир Ивайловград. Освен организираната регата, през топлия сезон реката и нейните язовири ежедневно се прекосяват от десетки приключенци и любители на водата – с каяк, с моторни лодки и с гребни лодки. На няколко места по поречието на Арда и язовирите са изградени зони за отдих, за диво къмпиране, за пикник и др.

Защитена местност „Момина скала“, е разположена на територията на общините Крумовград и Маджарово в Източните Родопи. В Момина скала има няколко находища на ендемитни растения, както и местообитанията на защитени и застрашени от изчезване видове растения като пеперудовиден салеп, източен чинар, южно чапличе, морковидна стефанофия, нежен лопен и др. Ландшафтът на Момина скала също е изключително разнообразен и привлекателен за природна фотография. Голямо е разнообразието на защитени видове птици: скален орел, пъстър и син скален дрозд, египетски лешояд, испанско каменарче, черноглаво коприварче, орел змияр, осояд, ястреби и др.

Връх Дамбалъ до село Летовник, община Момчилград е известен с лековитата вода, която извира директно от скалата. Местните в Родопите вярват, че в нощта на 5 срещу 6 май водата придобива чудодейна сила и лекува всякакви болести. Легендата разказва, че това е започнало да се случва, след като светецът Яран баба ударил с юмрук по скалата на Дамбалъ и от камъка бликнала вода. На Дамбалъ е обичайно да си налееш вода направо от скалата, а на тръгване – да завържеш част от дрехите си по клоните на дърветата, за да оставиш там болестите си. Има басейнче, в което родителите потапят децата си за здраве, чешма, откъдето да си налеете вода и беседка за почивка и отмора.

Водопадите са в региона на Крумовград. Буреще се намира близо до село Падало в община Крумовград. Водопадът Буреще е природна забележителност на река Дуран дере (десен приток на река Арда). Височината на пада на водата е 20 м.

Мандрата е водопад близо до село Чал на река Ташбунар дере, също е природна забележителност с височина на пада на водата 10 м.

И двата водопада се намират в красиви и диви места навътре сред природата на Източните Родопи. Питайте местните в селата за точното разположение на водопадите, тъй като не са маркирани или обозначени със знаци и само с местен водач ще ги откриете.