Home Исторически обекти

0 1362

Представляват скални изсичания и се намират  в местността „Казан беюг’’ край махала Въз на с. Равен, община Момчилград. До обекта може да се достигне до ясно открояваща се пътека, непосредствено преди първите къщи на махала Въз от с. Равнец. В местността „Казан беюг” се извисява комплекс от интересни скални образувания, разположени върху левия бряг на р. Казан дере, с височина над 30 м. В района има множество изсечени в скалите съоръжения – проходи, жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши и добре запазена гробница с жлеб за затваряне.

0 1232

Нишите са разположени на открояваща се скала вдясно от пътя в посока към с. Лале. Издълбани са на достъпно място, във варовик, което се  среща сравнително рядко. Те са 11 на брой, разпределени на 2 нива. Сред тях има и недовършени, което дава възможност да се проследи начинът на изсичане. На хълма непосредствено над скалите с нишите има разрушено светилище, районът е осеян с керамика.
Такива скални ниши, изсечени в скалите, могат да се видят още в с. Татул, с. Равен, с. Биволяне, с. Чайка, с. Чайка, с. Друмче, с. Обичник, с. Чуково и с. Чомаково. Част от тях са в съседство със скални гробници /при с. Равен, с. Биволяне и Момчилград/ и светилища.

0 1538

Намира се край махала „Гузоллар” на с. Вряло и е изцяло запазена. Шарапаната се състои от два басейна, разположени стъпаловидно и свързани чрез улей. Единият е с кръгла форма, а вторият басейн под него е с елипсовидна форма. Предполага се, че шарапаните датират от 700-800 г. преди н. е. и са се използвали за преработка на грозде във вино. Те са издялани в скалите преливници, преси за изтичане на ритуален, свещен гроздов сок, който се е пиел а съответните празници. Виното е било свързано с култа към бог Дионисий и орфическите вярвания.

0 856

Паметникът до село Голям Девесил в Крумовградско е издигнат в памет на 15 бойци от околните села, загинали в Отечествената война през 1944-1945 г. Паметникът има форма на пирамида, към която е вградена плоча с имената на загиналите на фронта. Строен е от майстори от с.Егрек, община Крумовград.

0 675

Паметникът се намира на ул.”Димитър Благоев” в Крумовград. Издигнат е в памет на загиналите при защита на града опълченци в сражение с башибозук през 1913 г. Представлява фигура на войник с шинел и фуражка, препасан с паласка, в стойка с пушка при нозе, с натъкнат нож на пушката. Паметникът е изработен през 1927 г. В близост до паметника са разположени костница и паметна плоча, на която са изписани имената на офицерите загинали в Балканската, Първата световна и Втората световна война.

0 1045

Паметникът се намира на главното пътно шосе, пресичащо Крумовград. Издигнат е в памет на легендарния тракийски войвода Капитан Петко войвода. Скулптор на паметника е Петър Иванов Димитров от гр.София. Паметникът е открит на 03.10.1975 г.

Крумовградският регион, както и целите Източни Родопи, са осеяни с комплекси от изсечени високо в родопските скали ниши, датирани от тракийската епоха. Групи от такива скални дупки има до село Орешари, на десния бряг на река Арда (известни още като Пчелен камък или Кован кая), също и до селата Луличка, Вранско и Джанка. Скалните ниши са винаги разположени високо в скалите и гледат към река или някакъв водоем. Все още не е научно доказано точното им предназначение, но се счита, че са били използвани за култови и религиозни обреди от древните траки.

Останки от средновековна църква се намират в централната част на Крумовград. Църквата е била еднокорабна и едноабсидна. Изградена е по традиционен за Средновековието начин – от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан. Към днешна дата са запазени само първите три реда, останалата част е разрушена.