Home Защитени местности

Огромните скални гъби се намират северно от с. Бели пласт, край самия асфалтов път, от Хасково за Кърджали през Стремци. Образували са се преди около 35 млн години, когато Родопите са били дъно на топло море. Започналата по това време подводна вулканична дейност, е създала причудливи форми, оформени като гъби от последвалото влияние на външните природни сили. Гъбите си имат розови пънчета и зеленикави гугли, заради наличието на различни минерални примеси в риолитовата скала.

Близо до село Черничево ще намерите некропол от долмени, средновековните крепости в местностите Асара и Градището, църквата “Св.Атанасий” и средновековната църква в с.Черничево. Долмените са датирани от ранно-желязната епоха и са най-старият тип градени тракийски гробници, които впечатляват с внушителните по размер каменни плочи. Тук е и живописната и много дива природна територия и защитена местност „Хамбар дере“.

Веднага след стената на язовир Студен кладенец е проломът „Шейтан дере“, известен още като Дяволският каньон. Стръмните скали, надвесили се застрашително над каньона с дълбока черна вода, се наричат Абразивни кладенци, заради начина, по който са образувани. Осеяни са с кварцови и халцедонови жили. Мястото е изключително живописно, наподобява лунен пейзаж, богато е на водолюбиви и скални птици, влечуги и насекоми и е много атрактивно за еко и фототуризъм, каякинг, пешеходни разходки и геоложки турове. В село Студен кладенец има информационен център с експозиция, посветена на биоразнообразието в региона, далекогледни тръби за наблюдение и др.

Mостът при село Поточница – река Крумовица и вливащата се в нея река Душан дере e любимо място за орнитолози и природолюбители от цяла Европа. Световнозначимо за опазване и наблюдение на черен щъркел, малък орел, египетски лешояд и голям маслинов присмехулник.

До най-южната защитена местност в България с най-южния връх Вейката се достига по екопътека от село Горно Къпиново, община Кирково. Характеризира се с удивителни панорамни гледки, богата дива природа и невероятното усещане да се разхождаш по граничната бразда, наслаждавайки се на Родопите в четирите посоки на света.

Намират се на южния бряг на язовир Студен кладенец. В рамките на участъка е и единственият резерват в Източните Родопи „Вълчи дол“, както и Бойник планина, разкриваща прекрасни гледки към язовира и околните хълмове. Извън ловния сезон (от април до септември) стопанството развива екотуризъм, предлагайки услуги за наблюдение на зубри, диви коне тарпани, благородни елени и лопатари, от укритие – лешояди, вълк и лисица, в язовира – черни щъркели, корморани и видри. Предлагат се още разходки с моторна лодка, каякинг, пешеходни и велотурове, наем на мобилни укрития, място за палатки и стаи за гости.

От южната страна на новия мост над река Арда в Кърджали, в блатистата зона до „Водното огледало“, гнезди чапловата колония на Кърджали. Това е единствената колония в България, която гнезди в рамките на населено място, затова всички природолюбители на Кърджали и Родопите си я обичат и с гордост я показват на гостите на града и планината. От април до юли тук гнездят малка бяла чапла, нощна чапла, малък воден бик и малък корморан.

Природните територии на северния бряг на язовир Студен кладенец приютяват ендемични растения като родопската горска майка, скалния лопен и родопският силивряк, още черни щъркели и пеперуди и интересни птици като пъстрия скален дрозд и скалния орел. „Средна Арда“ е скалиста местност с пещери и най-голямата прилепна колония в Източни Родопи, наброяваща 5-8 хиляди индивида. Заедно с долината на река Перперешка, където се наблюдават земноводни и влечуги, се образува приятен еднодневен маршрут, изпълнен с прекрасни гледки и богато биоразнообразие.