Home Защитени местности Резерват Боровец

Резерват Боровец

0 1267

Боровец е поддържан резерват, обхващащ територии в землището на село Равен в Момчилградска община. Местността, в която е разположен, се нарича Страъмни рид. В резервата Боровец се опазва естествена гора от черен бор, космат дъб, благун и келяв габър. Някои от дърветата в Боровец достигат възраст от 150 – 200 години.

Остави коментар

Коментари

NO COMMENTS

Leave a Reply