Home Защитени местности Защитена местност „Рибино“

Защитена местност „Рибино“

Местността „Рибино“ е разположена в землищата на с.Рибино и с.Самовила, Крумовградско. В Рибино се опазват изключителни популации на прилепи като голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели, трицветен нощник, голям нощник, пещерен прилеп и дългокрил прилеп. Рибино се отличава с красив карстов ландшафт, включващ скални масиви, каньони, извори и пещери. В някои са намерени археологически находки. Пещерата „Самара” например е една от най-дългите в Източните Родопи.
В Рибино се опазват още защитени видове като дъждовник, малък гребенест тритон, жълтокоремна бумка, зелена крастава жаба, кафява крастава жаба, жаба дървесница, шипобедрена костенурка, стенен гущер, смок-стрелец. Тук се срещат мокрицата Trichoniscus rhodopiense – български ендемит и охлювът Balkanodiscus frivaldkyanus – балкански ендемит.

Остави коментар

Коментари

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply