Home Защитени местности Защитената местност “Орешари”

Защитената местност “Орешари”

Защитената местност “Орешари”  е разположена в землището на с.Орешари, Крумовградско, срещу железния мост на река Арда. Тук ссе опазват редки растения и животни, в т.ч. тис, венерин косъм, чинар, родопска горска майка, румелийски трахелиум, черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и др. Ландшафтът в местността е забележителна смесица от скални венци, арки, пещери и тракийски скални ниши. Тук се намира природната забележителност “Пещери в местността Моста”. Теренът е варовит, изпъстрен с множество карстови форми. Пещерите са богати на фауна, а в някои от тях са открити следи от минал живот. Железният мост и поречието на река Арда са чудесно място за наблюдение на защитени видове птици като египетски лешояд, черен щъркел, алпийски бързолет, среден и малък пъстър кълвач, жалобен синигер, червеногърба и червеноглава сврачка, горска чучулига, сива овесарка и др. В района може да се види също и ивичестият зелен гущер, двата вида сухоземни костенурки и др.
В пещерите има колонии от защитени видове прилепи – голем нощник, дългопръст нощник, пещерен дългокрил, голям и малък подковонос, сив дългоух прилеп, савиево прилепче, полунощен прилеп, кафяво прилепче, малко кафяво прилепче и др.

Остави коментар

Коментари

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply